Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom som är obotlig om inte stora framsteg görs i framtiden. Filmen om Linn illustrerar tiden före respektive efter hon fick diagnosen. Vårt mål är att öka kunskapsnivån och förståelsen kring sjukdomen.

Hösten 2011 visade jag Filmen om Linn på ett föräldramöte i skolan. Min spontana reaktion efter att ha sett filmen var: ”Vad enkelt det var då!” Och då syftade jag inte på första delen av filmen när Linn ännu var frisk utan på den andra delen av filmen när Linn hade fått diagnosen diabetes typ 1. Läs gärna blogginlägget med mina reflektioner här.