DiaLog

Linn fick diabetes typ 1 den 11 januari 2009. Vi insåg ganska snart att det råder ett komplext samband mellan blodsockervärden, mängden insulin, antal kolhydrater i maten och aktivitetsnivån. En pappersdagbok var inte lösningen för oss och vi hittade inte heller en befintlig applikation på marknaden som kunde erbjuda det vi önskade. Därför bestämde vi oss för att skapa DiaLog.

DiaLog är en kraftfull iPhone-, iPad och webbapplikation som utvecklas just nu. Den vänder sig till alla med diabetes. I DiaLog kan du enkelt mata in dina/ditt barns värden på ett organiserat sätt samt utföra avancerade analyser som underlättar den dagliga diabetesbehandlingen. DiaLog underlättar dialogen vid besökstillfället och ger diabetesteamet en mer samlad bild av din/ditt barns diabetes och livssituation. Applikationerna kan användas var för sig men kompletterar varandra på ett bra sätt då synkroniseringen sker automatiskt.

Nu återstår flera stora tidskrävande utmaningar att lösa innan DiaLog kan nå marknaden. Extern expertis inom områden vi saknar kompetens skulle utan tvekan vara ett mycket välkommet och värdefullt inslag. Utan att avslöja några detaljer kan jag berätta att en spännande lösning kan vara nära. I mitten av februari kommer ett viktigt möte hållas och därefter vet vi vilken fot vi ska stå på igen. Men som vi har sagt tidigare: Vi är fast beslutna att vi ska nå marknaden – med eller utan hjälp. DiaLog är en unik lösning som kommer underlätta den dagliga diabetesbehandlingen för alla som ger applikationen en chans. Den vetskapen gör att vi kämpar vidare även om vi har tagit en time-out de senaste månaderna.

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Om du vill kan du hjälpa Barndiabetesfonden hjälpa genom att ge en gåva. Varje gåva – liten som stor – är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet.

SMS:a HOPP till 729 29 så skänker du 50 kronor till forskningen kring barndiabetes