Diabetes

Vårt liv förändrades natten till den 11 januari 2009 när Linn fick diagnosen diabetes typ 1. Vi minns det som igår – hur undersköterskans ansiktsuttryck förändrades när blodsockermätaren inte kunde ange hur högt blodsockret var trots att Linn inte hade ätit någonting på många timmar. Läs min historia här.

Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom som är obotlig om inte stora framsteg görs i framtiden. Filmen om Linn illustrerar tiden före respektive efter hon fick diagnosen. Vårt mål är att öka kunskapsnivån och förståelsen kring sjukdomen. En del som har sett filmen har uttryckt att den rullar för snabbt – för snabbt för att man ska hinna reflektera över innehållet. Sedan januari 2013 finns också filmen i bokform där du bestämmer takten.

Hösten 2011 visade jag Filmen om Linn på ett föräldramöte i skolan. Min spontana reaktion efter att ha sett filmen var: ”Vad enkelt det var då!” Och då syftade jag inte på första delen av filmen när Linn ännu var frisk utan på den andra delen av filmen när Linn hade fått diagnosen diabetes typ 1. Läs gärna blogginlägget med mina reflektioner här.

Så här beskriver professor Johnny Ludvigsson vad diabetes är:

Kroppen är som en förbränningsmotor. Det finns ett luftintag (luftvägar, lungor) och tillsammans med luftens syre förbränner kroppen socker, på samma sätt som en bensinmotor förbränner bensin. Stryps luftintaget dör kroppen (motorn stannar) mycket snabbt då hjärnan (centraldatorn) inte klarar sig mer än ett fåtal minuter utan energi. På samma sätt dör kroppen (stannar motorn) om socker inte kommer in i cellerna (på samma sätt som bensinmotorn skulle stanna om bensintillförseln blockerades). För att socker ska komma in i cellerna krävs ett hormon som kallas insulin. Vid diabetes är det total eller relativ brist på insulin.

Läs mer på Barndiabetesfondens hemsida.

Diabetesrelaterade blogginlägg från den gamla hemsidan

Tufft arbete 24/7/365
2010-03-09 Skrivet av Anna
Den där natten när Linn fick diagnosen diabetes typ 1 hade vi egentligen ingen aning om vad som väntade oss. Vi hade begränsat med kunskap om sjukdomen. Vi lovade Linn att vi skulle läsa in oss på området så vi skulle kunna ge henne bästa möjliga förutsättningar att klara livet. Vi lovade också varandra att Linn inte skulle få några komplikationer vid 25-års ålder på grund av att vi inte hade gjort vårt yttersta.

Kramper och medvetslöshet – när jag minst anar det
2011-03-09 Skrivet av Anna
Klockan är 22:56 när jag ber Jonny ta ett blodsockervärde på Linn. Själv kryper jag ner under täcket och sluter mina ögon. I nästa sekund hör jag Jonny ropa: ”Linn krampar!” När jag kommer in i Linns rum ligger hon på rygg i sängen – så liten och hjälplös. Kramperna är kraftiga och andningen är ansträngd. Ögonen är uppspärrade och hon ser skräckslagen ut.

Insulinpump eller inte – det är frågan
2011-05-19 Skrivet av Anna
Det märks när Linn ska sova att det är många funderingar som rör sig inom henne. Insulinpump eller inte – det är frågan. Ett stort beslut när man är 8 år. Jag känner att jag inte kan fatta beslutet åt henne. Det är hon som har diabetes och som ska bära med sig pumpen dag som natt året runt. Jag kan bara ge henne mitt stöd och information samt stötta henne till hundra procent i det beslut hon fattar.

Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Om du vill kan du hjälpa Barndiabetesfonden hjälpa genom att ge en gåva. Varje gåva – liten som stor – är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet.

SMS:a HOPP till 729 29 så skänker du 50 kronor till forskningen kring barndiabetes

 

Olika typer av diabetes

Diabetes (diabetes mellitus) är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Den gemensamma nämnaren är att blodsockernivån är för hög. Orsakerna till diabetesen och behandlingen skiljer sig dock åt.

I Sverige räknar man med att det finns cirka 50 000 människor med diabetes typ 1 och cirka 300 000 människor med diabetes typ 2. Graviditetsdiabetes, LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult) och MODY (Maturity Onset of Diabetes in the Young) är andra typer av diabetes. Vissa sjukdomar och läkemedel kan också skada bukspottkörteln så allvarligt att diabetes uppstår.

Fakta diabetes typ 1

  • Varje dag insjuknar två barn och ännu flera vuxna i Sverige i diabetes typ 1.
  • Ingen vet varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande betacellerna.
  • Barn, ungdomar och vuxna med diabetes typ 1 måste ta flera dagliga insulininjektioner, äta regelbundet med reglering av mängd och innehåll, utföra fysisk aktivitet helst dagligen samt följa behandlingseffekten med hjälp av blod- och urinprov.
  • Trots intensiv behandling drabbas de inte sällan av allvarliga akuta komplikationer – insulinchock respektive diabeteskoma – som kan vara livshotande.
  • Allvarliga komplikationer hotar på sikt: ögonförändringar, skador på njurarna, hjärt- och kärlsjukdom, skador på nervsystemet, bindvävsskador och tandlossning.
  • Diabetes hos barn leder fortfarande till överdödlighet i unga år.

Fakta diabetes typ 2

  • Vid diabetes typ 2 är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov.
  • För ungefär en tredjedel består behandlingen av livsstilsförändringar. Fysisk aktivitet förbättrar vävnadernas känslighet för insulin och viktminskning gör att den egna insulinproduktionen räcker till igen.
  • Ytterligare en tredjedel behöver också tabletter för en god blodsockerkontroll. Tabletterna innehåller inte insulin utan verkar genom att öka vävnadernas känslighet för insulin eller genom att stimulera frisättningen av insulin från betacellerna i bukspottkörteln.
  • Den sista tredjedelen behöver precis som människor med diabetes typ 1 dagliga insulininjektioner.