Det är inte bara bland allmänheten som kunskapsnivån och förståelsen kring sjukdomen diabetes typ 1 kan bli bättre. Även hälso- och sjukvårdspersonal skulle behöva uppdatera sina kunskaper. Okunskapen leder till att många barn, ungdomar och vuxna får för sen hjälp. Det har till och med hänt att de som insjuknat i diabetes typ 1 i...
Läs mer