Ökad kunskap och förståelse – del 6

”Vad kommer hända med Linns blodsocker när hon är fysiskt aktiv?” Den frågan ställde Linns diabetesläkare första dagen. Vad tror du att vi svarade? Jag minns det som igår och jag minns att det kändes som en kuggfråga. Till slut svarade jag: ”Blodsockret borde väl sjunka när hon gör av med energi. Eller?”

Men riktigt så enkelt är det inte! Återkommer till det alldeles strax. Först lite bakgrund som jag har hämtat här. Peter Adolfsson (diabetes- och idrottsläkare) skriver:

En del studier har visat att fysisk aktivitet är associerat med en lägre HbA1c-nivå, som är måttet på glukosnivån under en längre tid. Men det finns också andra viktiga fördelar med fysisk aktivitet, som till exempel att det är lättare att hålla vikten, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ett ökat välmående.

Omvänt leder inaktivitet under barn- och ungdomsåren till en högre HbA1c-nivå, men också till ett högre BMI (Body Mass Index). Detta gäller också för vuxna. Bland vuxna har man dessutom nyligen verifierat ett samband mellan fysisk aktivitet och risken att dö i sjukdom. För alla möjliga dödsorsaker tjänar individen på att idrotta.

Peter Adolfsson skriver vidare:

Vanor skapas tidigt i livet. De råd som finns i dag är att barn och ungdomar med diabetes bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Trots fördelarna når endast 38 procent detta mål. Motsvarande frekvens hos friska är betydligt högre, 60 procent. I likhet med friska barn är det också välkänt att flickor med diabetes är mindre aktiva än pojkar med sjukdomen.

Det är oklart varför unga personer med diabetes generellt sett är mindre aktiva, men rädslan för låga glukosvärden (hypoglykemi) kan vara en bidragande orsak.

Vår filosofi är att risken för känningar (låga blodsockervärden) inte får hindra oss från att utföra fysisk aktivitet. Det gäller att våga – testa sig fram, dokumentera och fatta klokare beslut nästa gång. De orden har jag upprepat i bloggen vid ett antal tillfällen.

Att reglera blodsockret i samband med fysisk aktivitet kan dock vara mycket svårt. Det var nog därför som Linns diabetesläkare ställde frågan till oss redan första dagen. Man skulle förenklat kunna säga att insulinet blir mer verksamt under fysisk aktivitet vilket resulterar i att mer socker transporteras in i muskelcellerna. Blodsockret sjunker då lätt för lågt. Men om det av någon anledning är brist på insulin så blir det brist på socker inuti muskelcellerna. Cellerna skickar då signaler till levern via hormonerna adrenalin och glukagon att öka produktionen av socker. Eftersom det fortfarande är brist på insulin stannar sockret ute i blodbanan och resultatet blir att blodsockret stiger.

Anledningen till att Linns blodsocker stiger vid en del simträningar (alltid på onsdagar när de kör en tuff maxserie) och alltid vid simtävlingar är dock en annan. Hormonerna noradrenalin och adrenalin som jag brukar kalla för tävlingshormoner slår nämligen till om aktiviteten är mycket ansträngande eller när Linn blir nervös, stressad, laddad etc. Hormonpåslaget resulterar i att det frigörs betydligt mer socker än vad musklerna behöver. Och som en följd av det stiger blodsockret.

Sammanfattningsvis hade jag alltså bara delvis rätt när jag svarade på diabetesläkarens fråga den där dagen i januari 2009. Jag hade ingen aning om att det var så komplicerat att få till ett bra blodsocker i samband med träning. Men med tiden har vi lärt oss. Vi mäter Linns blodsocker ofta och när hon tränar på land har vi också god hjälp av CGM:en (kontinuerlig glukosövervakning). Tack vare insulinpumpen kan vi finjustera behandlingen på ett helt annat sätt än när hon tog insulinet med en insulinpenna. Vi är också noga med vad, när och hur mycket Linn äter. I blogginlägget 8-2 seger till mig kan du läsa om hur vi tänker och agerar vid en simtävling.

Linn älskar att träna och hennes mål är att ta OS-guld i simning 2020. Mitt mål under fysisk aktivitet är att ge Linn bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Det innebär att blodsockernivån bör ligga mellan 4 och 7 mmol/l (normalområdet för friska). Om blodsockret ligger lägre eller högre kan Linns prestationsförmåga påverkas negativt.

I nästa del:

Att reglera blodsockret i samband med fysisk aktivitet kan vara mycket svårt. Att reglera blodsockret i samband med infektioner kan vara ännu svårare. Vilken infektion fasar vi mest för tror du?

Läs gärna blogginlägget Ökad kunskap och förståelse – del 5 om du missade det.

 

Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Om du vill kan du hjälpa Barndiabetesfonden hjälpa genom att ge en gåva. Varje gåva – liten som stor – är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet.

SMS:a HOPP till 729 29 så skänker du 50 kronor till forskningen kring barndiabetes.

Inga kommentarer än.

Lämna en kommentar


− ett = 4